Projektowanie funkcji zatrzymania awaryjnego – nowelizacja normy

Posted on

W marcu 2016 roku PKN wydał nowelizację normy PN-EN ISO 13850 opisującej zasady projektowania funkcji zatrzymania awaryjnego. Nowelizacja normy opisującej projektowanie funkcji zatrzymania awaryjnego od dawna już była potrzebna, gdyż do tej pory obowiązująca norma niedostatecznie odzwierciedlała aktualny stan wiedzy techniki. Wzrastający wciąż poziom komplikacji układów sterowania maszyn spowodował, że poprzednie wydanie normy nie obejmowało […]