aktualny stan wiedzy technicznej

Podczas projektowania maszyny jej producent musi znać aktualny stan wiedzy technicznej, aby wprowadzić na rynek produkt bezpieczny. Aktualny stan wiedzy techniki mocno ewoluuje i może okazać się, że pewne rozwiązania, które stosowało się z powodzeniem, dziś nie są już uznawane za bezpieczne.

W celu zapewnienia, że maszyna jest bezpieczna, powinny być spełnione zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa; wymagania te powinny być stosowane z wnikliwością, tak aby uwzględnić stan wiedzy technicznej w momencie wykonania maszyny oraz wymagania techniczne i ekonomiczne.

Pojęcie „stanu wiedzy technicznej” obejmuje zarówno aspekt techniczny, jak i gospodarczy. Aby rozwiązania techniczne przyjęte w celu spełnienia zasadniczych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa odpowiadały stanowi wiedzy technicznej, dla spełnienia tych wymagań muszą być stosowane, dostępne w danym momencie, skuteczne środki techniczne, które są racjonalne pod względem kosztu przy uwzględnieniu całkowitego kosztu danej kategorii maszyny oraz wymaganego zmniejszenia ryzyka.
Nie można oczekiwać od producentów maszyn, że będą stosowali rozwiązania znajdujące się ciągle na etapie badań lub środki techniczne, które nie są ogólnie dostępne na rynku. Z drugiej strony producenci muszą brać pod uwagę postęp techniczny i przyjmować najbardziej efektywne rozwiązania techniczne, odpowiednie dla danej maszyny, w momencie gdy staną się one dostępne po racjonalnych kosztach.
„Stan wiedzy technicznej” jest zatem pojęciem dynamicznym – ewoluuje, kiedy udostępniane są bardziej skuteczne środki techniczne lub kiedy zmniejszają się ich względne koszty. Dlatego też rozwiązanie techniczne, które zostanie w danym momencie uznane za spełniające zasadnicze wymagania dyrektywy w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, może zostać uznane później za niewystarczające, jeśli zmieni się stan wiedzy technicznej.
Nawet jeżeli dane zasadnicze wymaganie w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa jest objęty normą zharmonizowaną, producent maszyn może w dowolny sposób stosować specyfikacje alternatywne. Dobrowolny charakter norm zharmonizowanych ma na celu zapobieżenie sytuacji, w której normy techniczne stanowią przeszkodę we wprowadzaniu do obrotu maszyn charakteryzujących się innowacyjnymi rozwiązaniami.
error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks