Bezpieczna maszyna – zasady projektowania

Zbiór artykułów z kategorii “Bezpieczna maszyna – zasady projektowania” zawiera informacje na temat projektowania maszyn w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt. Artykuły mają na celu podkreślić znaczenie stosowania kompleksowych zasad bezpieczeństwa, o których mówi dyrektywa maszynowa.

Aby maszyna była bezpieczna i wyprodukowana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy techniki, zarządzanie bezpieczeństwem musi być zapewnione już na etapie jej projektowania. Aktualny stan wiedzy techniki można znaleźć w normach zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz w publikacjach i opracowaniach technicznych. Brak spełnienia podstawowych wymagań zasadniczych opisanych w ogólnodostępnej dyrektywie maszynowej jest podstawą do zakwestionowania znaku CE nadanego przez producenta.

W kategorii “Bezpieczna maszyna – zasady projektowania”  znajduje się zbiór artykułów na temat projektowania maszyn w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt. Artykuły mają na celu podkreślić znaczenie stosowania kompleksowych zasad bezpieczeństwa, o których mówi dyrektywa maszynowa w projektowaniu i budowaniu maszyn.

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks