Bezpieczeństwo w robotyce

Lista artykułów z tej kategorii:

Fundamenty bezpieczeństwa w robotyce
Niniejszy artykuł w wielkim skrócie opisujący historię robotyki przedstawiam jako wstęp o bezpieczeństwie aplikacji zrobotyzowanych, albo - uściślając - jako fundamenty bezpieczeństwa w robotyce. Robotyzacja jest bardzo popularna od kilku ...
Ocena ryzyka robota i aplikacji zrobotyzowanej
Ocena ryzyka robota i aplikacji zrobotyzowanej będzie w tym artykule przedstawiona bardziej w formie informacyjnej. Nie będzie to przewodnik wskazujący sposoby przeprowadzania oceny ryzyka. Po więcej szczegółów odsyłam do norm, ...
W poprzednim artykule była mowa o ocenie ryzyka robotów jako maszyn nieukończonych oraz stanowisk zrobotyzowanych. Kontynuując wątek, chciałbym w niniejszym artykule podjąć temat dotyczący oceny ryzyka dla robota współpracującego z ...
granice sił i nacisków dla robota współpracującego
Ktoś, kto zajmuje się oceną ryzyka, bardzo często stawia sobie pytanie, jaka siła potrzebna jest do tego, aby doszło do zranienia osoby narażonej na działanie tej siły. Przypomnijmy, że siła ...
Instalacje robotów powinny być zaprojektowane i zintegrowane tak, aby zmniejszyć potencjalne narażenie personelu na zagrożenia. Ruchy robota mogą obejmować dużą przestrzeń roboczą, więc strefa występowania potencjalnych szkód jest tak duża ...
Funkcja zatrzymania ochronnego
Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE, maszyna musi być wyposażona w co najmniej jedno urządzenie do zatrzymywania awaryjnego, umożliwiające zapobieżenie istniejącemu lub zagrażającemu niebezpieczeństwu[1]. Wyjątkiem są maszyny przenośne trzymane w ręku ...
Warunki kolaboracji w robotyce
Słysząc słowo „kolaboracja” w środowisku maszynowym, od razu nasuwa nam się na myśli robotyka. Jest tak z pewnością dlatego, że warunki kolaboracji w robotyce są najlepiej nam znane, istnieją od ...
Bezpieczeństwo w robotyce mobilnej
Zastępowanie człowieka za pomocą robota lub wspomaganie człowieka w monotonnych lub wymagających precyzji zadaniach za pomocą systemu zrobotyzowanego jest spotykane nie tylko na jednostkowych stanowiskach pracy. Coraz częściej wykorzystywane są ...
Wg ISO 3691-4:2020 Pojazdy autonomiczne powinny być wyposażone w środki do wykrywania personelu. Wykrywanie osób w pojazdach AGV i AMR realizują urządzenia czułe na nacisk (wg normy nazywane po prostu ...
Integracja pojazdów autonomicznych w środowisku pracy to zawsze indywidualna część wdrożeniowa, w której wymaga się nie tylko działania technicznych środków bezpieczeństwa wbudowanych na samym pojeździe, ale należy również zapewnić dodatkowe ...

Ze względu na ogromny postęp w robotyce i zainteresowanie wykorzystaniem robotów w dzieleniu obszaru współpracy z człowiekiem, rozpoczynam cykl „Bezpieczeństwo w robotyce”. Nie ma chyba żadnych innych maszyn, które tak bardzo pobudzają wyobraźnię ludzi jak roboty. Uważane są za doskonałe ze względu na ich większy stopień swobody pod względem różnorodności i zakresu ich działania. Roboty ostatecznie realizują dążenie do zastąpienia pewnych ludzkich czynności, co sprawia, że coraz częściej uczestniczą one w życiu ludzi i pomagają im w każdej sytuacji.

Ze względów bezpieczeństwa, przez wiele lat obszar pracy ludzi był rozdzielany fizycznie od obszaru pracy robotów. Jednak od niedawna konieczność zapewnienia wzrostu produktywności oraz zmiany demograficzne związane ze starzeniem się populacji osób pracujących stają się impulsem do wykorzystania potencjału współpracy człowieka z robotem (HRC). Jeśli jednak ludzie i roboty mają dzielić ze sobą przestrzeń pracy, kwestia bezpieczeństwa ma tu kluczowe znaczenie. Wymagania dotyczące technologii bezpieczeństwa zawsze zależą od danego zastosowania. Bezpieczeństwo w robotyce można zapewnić tylko wówczas, gdy bierze się pod uwagę wszystkie aspekty projektowe – wymagania norm, specyfikę pracy robotów i używanych w robotyce narzędzi, ale także specyfikę samego produktu, który jest wynikiem wspólnej pracy człowieka z robotem. Nie bez znaczenia w zapewnieniu bezpiecznej pracy z robotem pozostaje synchronizacja pracy robota z innymi,  powiązanymi maszynami oraz technologia przenoszenia materiałów. W praktyce oznacza to, że każda aplikacja wymaga osobnego przeglądu pod kątem bezpieczeństwa.

Podstawy bezpieczeństwa w Industry 4.0

O czym będzie cykl “Bezpieczeństwo w robotyce”?

W niniejszym cyklu „Bezpieczeństwo w robotyce” skupię się nie tylko na współpracy człowieka z robotem, ale również poruszę tu istotne kwestie dotyczące bezpieczeństwa tradycyjnych celi zrobotyzowanych, gdzie niestety okazuje się, że producenci i integratorzy popełniają sporo błędów w wyniku braku dostatecznej wiedzy w tej dziedzinie. Na pewno znajdzie się również miejsce dla robotów AGV (Automated Guided Vehicles). Zapraszam do cyklu „Bezpieczeństwo w robotyce”.

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks