dyrektywa maszynowa

Dyrektywa maszynowa stanowi zbiór wymagań zasadniczych stawianych producentom maszyn.

Producent musi zapewnić, że maszyna wprowadzona po raz pierwszy na rynek Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) spełnia wymagania zasadnicze opisane w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.
Dyrektywa maszynowa mieści się w zbiorze dyrektyw tzw. “nowego i globalnego podejścia” dotyczących projektowania, budowy i wprowadzania na rynek wyrobów, wydawanych w celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu ich bezpieczeństwa. Tylko wyroby spełniające wymagania ujęte w tych dyrektywach mają zapewniony swobodny przepływ  w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

W dyrektywie maszynowej podano definicje maszyny, a obowiązkiem producenta jest określenie, na podstawie tych definicji, czy jego produkt podlega dyrektywie. Zdefiniowano pojęcie maszyny w sensie ogólnym, zespół maszyn, sprzęt wymienny oraz urządzenie zabezpieczające. Wykluczono z zakresu dyrektywy takie wyroby, jak:

  • maszyny, których jedynym źródłem napędu jest siła mięśni ludzkich, z wyjątkiem maszyn używanych do podnoszenia i opuszczania ładunków,
  • maszyny do użytku medycznego mające bezpośredni kontakt z pacjentem,
  • kotły parowe, zbiorniki i  zbiorniki ciśnieniowe,
  • broń palna,
  • różnego rodzaju dźwigi,
  • oraz wiele innych.

Treść dyrektywy można pobrac stąd: link

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks