dyrektywa niskonapięciowa

Dyrektywa niskonapięciowa LVD 2014/35/UE dotyczy ma zastosowanie do sprzętu elektrycznego przeznaczonego do użytku przy napięciu z zakresów między 50 V a 1 000 V prądu przemiennego oraz między 75 V a 1500 V prądu stałego. Dyrektywa niskonapięciowa nie obejmuje sprzętu i zjawisk, takich jak:

  • sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w atmosferze wybuchowej;
  • sprzęt elektryczny o przeznaczeniu radiologicznym i medycznym;
  • części elektryczne dźwigów osobowych i towarowych;
  • liczniki energii elektrycznej;
  • wtyczki i gniazda do użytku domowego;
  • urządzenia sterujące do ogrodzeń pod napięciem;
  • zakłócenia radioelektryczne;
  • specjalistyczny sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku na statkach, w samolotach oraz na kolei, spełniający wymagania bezpieczeństwa ustalone przez jednostki międzynarodowe, w skład których wchodzą państwa członkowskie;
  • specjalnie skonstruowane zestawy do przeprowadzania badań, przeznaczone wyłącznie do użytku w tym celu w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Celem dyrektywy niskonapięciowej jest zapewnienie spełniania przez znajdujący się w obrocie sprzęt elektryczny wymagań zapewniających wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób i zwierząt domowych oraz mienia, przy jednoczesnym zagwarantowaniu funkcjonowania rynku wewnętrznego.

dyrektywa niskonapięciowa

Treść dyrektywy można pobrać stąd: link

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks