bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa

Przyczyn bagatelizowania zasad bezpieczeństwa można doszukiwać się nie tylko wśród użytkowników maszyn, którzy zawsze będą próbowali ułatwiać sobie życie i szukać najmniejszej drogi oporu. Bagatelizowanie zasad bezpieczeństwo ma przede wszystkim swe źródło w nieodpowiednio przemyślanym projekcie maszyny. Jeśli bagatelizowanie zasad bezpieczeństwa ma miejsce wśród użytkowników maszyn, oznacza to, że maszyna została skonstruowana bez zastosowania wszystkich możliwych środków bezpieczeństwa z założenia. Dochodzi wówczas do sytuacji, w której urządzenia bezpieczeństwa są “wszczepiane” w maszynę podczas zaawansowanych prac projektowych.
Takie “wszczepiane” urządzenia bezpieczeństwa mają tendencję do ich omijania przez użytkowników maszyn. Sam fakt wszczepiania powoduje, że zazwyczaj urządzenia te nie spełniają swojego zadania, przeszkadzając użytkownikowi maszyny w pracy. Do omijania urządzeń zabezpieczających dochodzi najczęściej wówczas, gdy czynność ta jest jednocześnie łatwa do wykonania i przynosi korzyści użytkownikowi. Urządzenia bezpieczeństwa, które zostały ominięte, zazwyczaj pozostają już w tym stanie przez kolejny okres użytkowania maszyny.
Podczas projektowania maszyny niezwykle istotne jest to, aby bezpieczeństwo obsługi powstawało wraz z rozwojem projektu. Tymczasem powszechne stało się to, że urządzenia bezpieczeństwa wciąż traktowane są jako zło konieczne i tak naprawdę integrowanie ich w maszynie powstaje zbyt późno, aby uznać je za bezpieczne.
error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks