Bezpieczeństwo w automatyce i systemach sterowania – kategorie

Bezpieczeństwo w automatyce i systemach sterowania to trudny temat i zarazem niezwykle ważny. Wymaganiem wszystkich obowiązujących rozporządzeń, dyrektyw i norm jest przede wszystkim bezpieczeństwo. To, że maszyna ma być wykonana tak, aby była tak bezpieczna na ile pozwala nam na to aktualny stan wiedzy techniki jest obowiązkiem producenta, a nie jego wolą. Artykuły na tym blogu pogrupowane są na kategorie, gdzie każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcam do lektury i do dyskusji.

Projektowania i programowania nauczysz się szybko. Projektowania i programowania w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt, można się uczyć całe życie.

Projektowanie bezpiecznej maszyny

Bezpieczna maszyna – zasady projektowania

Zbiór artykułów z kategorii “Bezpieczna maszyna – zasady projektowania” zawiera informacje na temat projektowania maszyn w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt. Artykuły mają na celu podkreślić znaczenie stosowania kompleksowych zasad bezpieczeństwa, o których mówi dyrektywa maszynowa.

Podstawy bezpieczeństwa w Industry 4.0

Industry 4.0

Industry 4.0 to moda, która stała się na tyle ekspansywna, że zauważa się ostatnio niepokojące zjawisko wśród użytkowników maszyn. Otóż dla niektórych użytkowników coraz bardziej istotne jest to, aby maszyna “spełniała wymagania Industry 4.0” (cokolwiek miałoby to znaczyć), a coraz rzadziej pada pytanie, “czy maszyna spełnia wymagania dyrektywy maszynowej”. Prowadzi to do często  nieświadomych żądań ze strony użytkowników, aby maszyna była wyposażona w funkcjonalność, która stoi w sprzeczności z wymaganiami zasadniczymi opisanymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Zabezpieczenie przed przepięciami wynikającymi z czynności łączeniowych

LVD i EMC

Artykuły dotyczące LVD i EMC opisują zasady, które są istotne dla maszyn zasilanych energią elektryczną.

Z dyrektywą maszynową zharmonizowana jest norma dotycząca wyposażenia elektrycznego maszyn: PN-EN 60204-1. Norma ta omawia kwestie związane z EMC i LVD. Artykuły dotyczące tego zagadnienia mają na celu zaakcentować ogromne znaczenie zasad opisanych w tej normie.

Zabezpieczenia, które nie chronią - maszyna niebezpieczna

Manipulacje przy urządzeniach ochronnych

Manipulacje przy urządzeniach ochronnych to temat, który w ogromnej większości przypadków dotyczy każdego producenta, czy użytkownika maszyn. Nie ma chyba producenta, czy użytkownika, który nie boryka się z tym problemem. Jeśli jednak znajdzie się ktoś taki, kto uważa, że u niego ten problem nie występuje, zachęcam do zapoznania się z artykułami na ten temat. Może się okazać, że się myli.

Modernizacje

Modernizacje maszyn mogą wynikać z konieczności dostosowania ich do wymagań minimalnych, do nowych potrzeb produkcyjnych lub do zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa ich obsługi. Artykuły z kategorii “Modernizacje” omawiają kwestie związane z odpowiednim podejściem do czynności modernizacyjnych maszyn. Szczególnie skupiają się na odpowiedzi na pytanie kiedy przekształcenie maszyny uznawane jest za powstanie nowego produktu podlegającemu dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Przepisy i rozporządzenia

Przepisy i rozporządzenia można znaleźć w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Dyrektywy zawierają wymagania zasadnicze, przedstawione w dyrektywach w sposób ogólny. Normy zaś wymagania te precyzują i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy techniki. Przez to, ze stan tej wiedzy cały czas się zmienia, normy również co kilka lat się zmieniają, aby nadążyć za postępem.

Techniczne środki bezpieczeństwa

Techniczne środki bezpieczeństwa to elementy mające za zadanie zredukowanie lub wyeliminowanie ryzyka po zastosowaniu w pierwszej kolejności rozwiązań bezpiecznych samych w sobie. Aby techniczne środki bezpieczeństwa spełniały swoją rolę, istnieje wiele norm i opracowań technicznych podających wskazówki prawidłowego ich zastosowania.

Wyposażenie elektryczne

Wiedza na temat wyposażenia elektrycznego maszyn zawarta jest w normie PN-EN 60204-1 “Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne”. Jest to najważniejsza norma dotycząca maszyn zasilanych w energią elektryczną, zawierająca wszystkie zasady bezpieczeństwa do zastosowania w sektorze maszynowym.

Wyposażenie elektryczne maszyn musi zostać wykonane z postanowieniem normy PN-EN 60204-1, co oznacza, że każdy projektant powinien znać tą normę. Artykuły z tej dziedziny mają na celu przedstawić właściwy kierunek interpretacji niektórych, pozornie jasnych informacji zawartych w normie.