Kategorie

Projektowania i programowania nauczysz się szybko. Projektowania i programowania w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt, można się uczyć całe życie.

Projektowanie bezpiecznej maszyny

Bezpieczna maszyna – zasady projektowania

Zbiór artykułów z kategorii “Bezpieczna maszyna – zasady projektowania” zawiera informacje na temat projektowania maszyn w taki sposób, aby powstał bezpieczny produkt. Artykuły mają na celu podkreślić znaczenie stosowania kompleksowych zasad bezpieczeństwa, o których mówi dyrektywa maszynowa.

Podstawy bezpieczeństwa w Industry 4.0

Industry 4.0

Industry 4.0 to moda, która stała się na tyle ekspansywna, że zauważa się ostatnio niepokojące zjawisko wśród użytkowników maszyn. Otóż dla niektórych użytkowników coraz bardziej istotne jest to, aby maszyna “spełniała wymagania Industry 4.0” (cokolwiek miałoby to znaczyć), a coraz rzadziej pada pytanie, “czy maszyna spełnia wymagania dyrektywy maszynowej”. Prowadzi to do często  nieświadomych żądań ze strony użytkowników, aby maszyna była wyposażona w funkcjonalność, która stoi w sprzeczności z wymaganiami zasadniczymi opisanymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Zabezpieczenie przed przepięciami wynikającymi z czynności łączeniowych

LVD i EMC

Artykuły dotyczące LVD i EMC opisują zasady, które są istotne dla maszyn zasilanych energią elektryczną.

Z dyrektywą maszynową zharmonizowana jest norma dotycząca wyposażenia elektrycznego maszyn: PN-EN 60204-1. Norma ta omawia kwestie związane z EMC i LVD. Artykuły dotyczące tego zagadnienia mają na celu zaakcentować ogromne znaczenie zasad opisanych w tej normie.

Zabezpieczenia, które nie chronią - maszyna niebezpieczna

Manipulacje przy urządzeniach ochronnych

Manipulacje przy urządzeniach ochronnych to temat, który w ogromnej większości przypadków dotyczy każdego producenta, czy użytkownika maszyn. Nie ma chyba producenta, czy użytkownika, który nie boryka się z tym problemem. Jeśli jednak znajdzie się ktoś taki, kto uważa, że u niego ten problem nie występuje, zachęcam do zapoznania się z artykułami na ten temat. Może się okazać, że się myli.

Modernizacje

Modernizacje maszyn mogą wynikać z konieczności dostosowania ich do wymagań minimalnych, do nowych potrzeb produkcyjnych lub do zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa ich obsługi. Artykuły z kategorii “Modernizacje” omawiają kwestie związane z odpowiednim podejściem do czynności modernizacyjnych maszyn. Szczególnie skupiają się na odpowiedzi na pytanie kiedy przekształcenie maszyny uznawane jest za powstanie nowego produktu podlegającemu dyrektywie maszynowej 2006/42/WE.

Przepisy i rozporządzenia

Przepisy i rozporządzenia można znaleźć w dyrektywach i normach zharmonizowanych. Dyrektywy zawierają wymagania zasadnicze, przedstawione w dyrektywach w sposób ogólny. Normy zaś wymagania te precyzują i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy techniki. Przez to, ze stan tej wiedzy cały czas się zmienia, normy również co kilka lat się zmieniają, aby nadążyć za postępem.

Techniczne środki bezpieczeństwa

Techniczne środki bezpieczeństwa to elementy mające za zadanie zredukowanie lub wyeliminowanie ryzyka po zastosowaniu w pierwszej kolejności rozwiązań bezpiecznych samych w sobie. Aby techniczne środki bezpieczeństwa spełniały swoją rolę, istnieje wiele norm i opracowań technicznych podających wskazówki prawidłowego ich zastosowania.

Wyposażenie elektryczne

Wiedza na temat wyposażenia elektrycznego maszyn zawarta jest w normie PN-EN 60204-1 “Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne”. Jest to najważniejsza norma dotycząca maszyn zasilanych w energią elektryczną, zawierająca wszystkie zasady bezpieczeństwa do zastosowania w sektorze maszynowym.

Wyposażenie elektryczne maszyn musi zostać wykonane z postanowieniem normy PN-EN 60204-1, co oznacza, że każdy projektant powinien znać tą normę. Artykuły z tej dziedziny mają na celu przedstawić właściwy kierunek interpretacji niektórych, pozornie jasnych informacji zawartych w normie.

Witam na moim blogu!

 

Od wielu lat pracuję jako inżynier automatyk. W swej pracy oprócz programowania sterowników PLC i parametryzowania systemów wizualizacji zajmuję się projektem nowych maszyn i urządzeń. Dobieram komponenty układów sterowania i projektuję schematy elektryczne. Bezpieczeństwem w systemach sterowania pasjonuję się od początku swojej kariery zawodowej. Uważam, że to bardzo ważna dziedzina, a wiedza o bezpieczeństwie jest niezbędna w pracy inżyniera. Inżynier zajmujący się budową maszyn, projektowaniem i/lub programowaniem musi wiedzieć, że aby produkt – jakim jest maszyna – mógł być wprowadzony na rynek UE, produkt ten musi spełniać wymagania odpowiednich dyrektyw oraz norm zharmonizowanych z daną dyrektywą. W przypadku maszyn jest to dyrektywa 2006/42/WE. Dla projektanta (czy jest nim konstruktor maszyn czy automatyk programista, lub też projektant schematów elektrycznych) treść dyrektywy maszynowej nie powinna stanowić żadnej tajemnicy, a to oznacza, że projektant – aby nadać maszynie znak CE – musi znać nie tylko samą dyrektywę, ale również (a nawet przede wszystkim) treść podstawowych norm związanych z bezpieczeństwem.

Pracując od wielu lat w zawodzie i wciąż poszukując informacji na temat bezpieczeństwa w systemach sterowania stwierdziłem, że mimo ogromnej ilości informacji na ten temat, które można znaleźć w Internecie brakuje strony, dzięki której ludzie zajmujący się podobnym zagadnieniem mogliby wymienić doświadczenia i otrzymać cenną poradę. Dlatego postanowiłem założyć blog „Bezpieczeństwo w systemach sterowania”. Mam nadzieję, że się rozwinie i będzie zawierał cenną i przydatną każdemu zainteresowanemu wiedzę.

Bezpieczeństwo w systemach sterowania - bloger

Jestem winien wyjaśnienie skąd taki długi adres bloga. Zastanawiałem się, jak nazwać bloga, aby odzwierciedlał charakter treści w nim zawartych. Na początku zastanawiałem się nad sformułowaniem "Bezpieczeństwo w automatyce", ale nazwa ta nie do końca wskazywała na to, o czym chciałbym pisać. Sugerowałaby, że temat bloga dotyczy tylko bezpieczeństwa w dziedzinie automatyki przemysłowej, a moim celem jest poruszanie spraw zarówno z dziedziny automatyki, jak również elektroenergetyki, a nawet z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Na myśl przychodziło mi również angielskie sformułowanie "Safety in automation", ale to w zasadzie to samo co bezpieczeństwo w automatyce. Zastanawiałem się również nad nazwą "Bezpieczeństwo i automatyka", ale ta nazwa również nie wskazywałaby na to, jaki temat jest poruszany w blogu.

Ostatecznie najlepszą nazwą i najbardziej trafną okazało się sformułowanie "Bezpieczeństwo w systemach sterowania". Sterowanie bowiem to szeroka dziedzina wymykająca się poza obszar automatyki.

Bezpieczeństwo w systemach sterowania

Moim celem jest poruszanie nie tylko zagadnień związanych z dyrektywą 2006/42/WE, ale również tych związanych z dyrektywami podobnymi, np. o kompatybilności elektromagnetycznej.

Bezpieczeństwo w systemach sterowania w pojęciu ogólnym dotyczy bowiem nie tylko maszyn, ale również urządzeń mikroprocesorowych, a idąc dalej w podobnym kierunku – również układów sterowania zbudowanych z elementów tradycyjnych, takich jak styczniki i przekaźniki.

Będę się starał poruszać także warunki bezpieczeństwa nie tylko dla człowieka, ale samego procesu, a także maszyny (urządzenia), bowiem zaprojektowany układ sterowania musi być bezpieczny nie tylko dla człowieka, ale także dla samego siebie. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ma także projekt maszyny (urządzenia), zwłaszcza, że w przypadku dyrektywy maszynowej 2006/42/WE maszyna lub urządzenie bez projektu to tak naprawdę niekompletna maszyna. Na pewno istotne informacje na temat projektu i instrukcji maszyny (urządzenia) również znajdą swoje miejsce na tym blogu.

Bezpieczna maszyna

Posiadając wieloletnie doświadczenie w automatyce przemysłowej będę zamieszczał porady i artykuły na temat bezpieczeństwa w systemach sterowania. Nie jestem jednak naukowo związany z tematem, a jedynie praktykiem, który ma za sobą wiele zrealizowanych projektów i uruchomień. Będę próbował poruszać zarówno skomplikowane tematy jak i te - które na pozór tylko - mogą wydawać się oczywiste, aby podkreślić ich niebagatelne znaczenie w procesie doskonalenia jakości bezpieczeństwa.

Dlatego najważniejszym elementem danego tematu będzie dyskusja, mająca na celu usystematyzowanie wiedzy na zadany temat i poszukiwanie właściwego rozwiązania na pojawiający się problem.

Do dyskusji zapraszam wszystkich – uczniów, studentów, operatorów maszyn i urządzeń, a także pracowników naukowych. Wspólna dyskusja jest gwarantem osiągnięcia celu, jakie zostało przedstawione na tym blogu.

Z dziedziny o której będę tu pisał uzyskałem certyfikat poświadczający posiadaną przeze mnie wiedzę na kluczowe tematy związane z bezpieczeństwem maszyn.

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa – przegląd funkcjonalności

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa to urządzenia bezpieczeństwa zaprojektowane w celu ochrony osób, które będą pracować w bezpośrednim dostępie do niebezpiecznej strefy maszyny. Kurtyny świetlne bezpieczeństwa są zasadniczo czujnikami obecności lub ruchu ...
Czytaj Dalej
Niespodziewane uruchomienie

Nieoczekiwane uruchomienie maszyny – co na ten temat można znaleźć w normach?

Wg normy PN-EN ISO 12100 nieoczekiwane uruchomienie to każde z natury uruchomienie, które stwarza ryzyko dla ludzi. Nieoczekiwane uruchomienie może być spowodowane sygnałem uruchomienia, będącym skutkiem uszkodzenia w systemie sterowania ...
Czytaj Dalej
Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

Zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu

Utrzymywanie elementów ruchomych maszyny w bezruchu podczas obecności osób w strefie niebezpiecznej jest bardzo ważnym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn. Dlatego też zapobieganie niespodziewanemu uruchomieniu maszyny jest jednym z najistotniejszych ...
Czytaj Dalej
Wymagania normy PN-EN 60204-1 dotyczące montażu i usytuowania

Aparatura sterownicza – wymagania normy PN-EN 60204-1 dotyczące montażu i usytuowania

Bardzo istotnych informacji o zasadach montażu aparatury sterowniczej dostarcza norma PN-EN 60204-1 dotycząca wyposażenia elektrycznego maszyn. Norma PN-EN 60204-1 jest zharmonizowana z dyrektywą maszynową MD 2006/42/WE i z dyrektywą niskonapięciową ...
Czytaj Dalej
Podział na strefy EMC

Planowanie rozmieszczenia aparatury w szafie elektrycznej – podział na strefy EMC

Jednym z warunków zapewnienia prawidłowej pracy zastosowanej aparatury w układzie sterowania jest odpowiednie rozmieszczenie tej aparatury ze względu na jej właściwości EMC. Podział na strefy EMC ma za zadanie tak ...
Czytaj Dalej
Rozdzielnice i sterownice wg PN-EN 61439-1

Rozdzielnice i sterownice wg PN-EN 61439-1

Z dyrektywą EMC o kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE oraz z dyrektywą niskonapięciową LVD 2014/35/UE zharmonizowana jest wieloczęściowa norma PN-EN 61439. Pierwsza część, PN-EN 61439-1 jest podstawową normą stosowaną dla zestawów rozdzielnic ...
Czytaj Dalej

Aby zadać jakiekolwiek pytanie dotyczące zagadnień poruszanych na tym blogu, zachęcam do korzystania z forum umieszczonego na końcu każdego artykułu. Jeśli jednak potrzebujesz się ze mną skontaktować, proszę o skorzystanie z formularza poniżej:


Korzystając z formularza, zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez witrynę.