Modernizacja maszyny – studium przypadku

Posted on
Modernizacja maszyny - studium przypadku

Problem interpretacyjny związany z modyfikacjami wprowadzanymi w maszynach dotyczący rozstrzygnięcia kwestii kiedy mamy do czynienia z tzw. znaczną modyfikacją rozwiązuje się w momencie, gdy sami go doświadczymy. W swej karierze zawodowej miałem sporo różnych przypadków i z doświadczenia wiem, że nie można z góry założyć, że modyfikacja (modernizacja maszyny) jest znaczna lub nie, nie mając […]

Modernizacja maszyny – co powinniśmy wiedzieć

Posted on
Modernizacja maszyny - co powinniśmy wiedzieć

Określenie „modernizacja maszyny” nie jest pojęciem jednoznacznym. Z jednej strony może oznaczać unowocześnienie, np. w celu podniesienia jej walorów użytkowych, z innej zaś może oznaczać przeróbkę mającą na celu dostosowanie do nowych wymagań technologicznych lub dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów europejskich. To, z jakim przypadkiem modernizacji mamy do czynienia, decyduje o podejściu do wykonania prac […]

Zabezpieczenie przed przepięciami wynikającymi z czynności łączeniowych

Posted on

Używanie urządzeń zabezpieczających przed skutkami przepięć wynikających z udarów spowodowanych czynnościami łączeniowymi w przypadku maszyn jest wymagane postanowieniem 7.9 normy PN-EN 60204-1, będącej najważniejszą normą dotyczącą wyposażenia elektrycznego maszyn. Norma ta jest zharmonizowana z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wg tego wymagania, urządzenia do ograniczenia przepięć spowodowanych udarami wynikającymi z czynności łączeniowych powinny być włączone między zaciski […]