Określenie Performance Level wg ISO 13849-1

Posted on
Określenie Performance Level wg ISO 13849-1

Zadaniem normy PN-EN ISO 13849-1 jest określenie Performance Level wg ISO 13849-1, na podstawie którego należy zaprojektować część obwodu sterowania odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Podejście do projektowania części obwodu sterowania realizującej działanie funkcji bezpieczeństwa zmieniało się na przestrzeni lat i wciąż się zmienia. Od momentu pierwszej publikacji normy ISO 13849-1 w 1999 roku i od momentu […]

Czym jest Performance Level wg ISO 13849-1?

Posted on
Czym jest Performance Level wg PN-EN ISO 13849-1

Aby zrozumieć normę PN-EN ISO 13849-1, warto wiedzieć trochę o tym, z czego korzystano, definiując podstawowe założenia nowego standardu. Performance Level wprowadzono po to, aby przyporządkować wyniki obliczeń do bardziej zrozumiałej formy, ale po kolei. W poprzedniej części mogliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób określić wymagany Performance Level, w skrócie często oznaczany jako PLr (Performance […]

MTTFD wg ISO 13849-1

Posted on
Co to jest MTTFD

MTTFD to czas wyrażony w latach, który określa w sposób statystyczny spodziewany średni czas do uszkodzenia niebezpiecznego Oczywiście definicja wymaga wyjaśnienia, aby była dla nas zrozumiała, postaram się zatem wyjaśnić czym jest MTTFD i do czego jest nam potrzebny. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia co to jest MTTFD wg PN-EN ISO 13849-1, przyjrzyjmy się niektórym kluczowym […]

Pokrycie diagnostyczne DC wg ISO 13849-1

Posted on
Pokrycie diagnostyczne DC wg ISO 13849-1

Zrozumienie, czym jest pokrycie diagnostyczne DC opisane w normie ISO 13849-1 ma kluczowe znaczenie dla analizy funkcji bezpieczeństwa ocenianej za pomocą tego standardu. Dzięki wiedzy na temat mechanizmu powstawania uszkodzeń niebezpiecznych w projektowanej przez Ciebie funkcji bezpieczeństwa będziesz mógł dobierać takie środki, które będą minimalizować występowanie tych uszkodzeń. Odpowiedni dobór środków może zwiększyć niezawodność części […]

Kategoria B

Posted on
Kategoria B

Kategoria B, wraz z innymi kategoriami pojawiła się wraz z pojawieniem się normy EN 954-1 w 1996 r. Od tamtej pory pojęcie “kategorii” pozostało już po wycofaniu tej normy i zastąpieniu jej normą PN-EN ISO 13849-1. Podział części systemu sterowania na kategorie wyznaczał odporność tej części na defekty oraz zachowanie się w przypadku defektu. Kiedyś […]

Kategoria 1

Posted on
Kategoria 1

Pojęcie kategorii B, które jest kategorią podstawową dla wszystkich następnych kategorii (1, 2, 3 i 4) zostało omówione szczegółowo w artykule „Kategoria B”. W tym artykule zostanie przedstawiona kolejna kategoria: kategoria 1.

Kategoria 2

Posted on
Kategoria 2

Kategoria 2 została po raz pierwszy zdefiniowana w wycofanej już normie EN 954-1. Odkąd kategoria ta została uzupełniona o wskaźniki probabilistyczne w normie ISO 13849-1, kategoria 2 zaczęła sprawiać najwięcej problemów. Dzieje się tak dlatego, że w definicji kategorii 2 zostało poukrywanych kilka trudnych w implementacji wymagań, przez co jest to chyba najrzadziej spotykana kategoria […]

Zasady dotyczące użycia funkcji wyłączenia awaryjnego

Posted on

Było już sporo na temat funkcji zatrzymania awaryjnego, czas zatem powiedzieć coś o funkcji wyłączenia awaryjnego Funkcja zatrzymania awaryjnego i funkcja wyłączenia awaryjnego to nie są te same funkcje! Zanim przejdziemy do wyjaśnienia, czym jest funkcja wyłączenia awaryjnego, przypomnę definicję funkcji zatrzymania awaryjnego, która jest bardzo szczegółowo wyjaśniona w normach (w przeciwieństwie do funkcji wyłączenia […]

Część 1: trochę teorii przed rozpoczęciem kursu SISTEMA

Posted on
Część 1 kursu SISTEMA

Zanim przejdziemy do kursu SISTEMA… Zanim przejdziemy do kursu SISTEMA zachęcam do zapoznania się ze wstępem, który można przeczytać tutaj: Wstęp do kursu SISTEMA Część pierwsza kursu SISTEMA będzie omawiała fundamentalne podstawy, które są niezbędne do prawidłowego wykorzystania oprogramowania SISTEMA. Przed rozpoczęciem kursu SISTEMA konieczne jest wyłożenie trochę teorii. Musimy już na początku znać odpowiedzi […]