dyrektywa narzędziowa

Dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE jest jedną z dyrektyw tzw. “socjalnych” określających minimalne wymagania BHP, jakie powinni zapewnić właściciele maszyn pracownikom podczas pracy.

Dyrektywa narzędziowa jest uzupełnieniem wymagań dyrektywy maszynowej 2006/42/WE dotyczących używania maszyn przez użytkowników podczas pracy. O ile dyrektywa maszynowa stawia wymagania zasadnicze dla producentów maszyn, to dyrektywa narzędziowa zawiera minimalne wymagania, aby zapewnić możliwość pracy ze starymi maszynami, użytkowanymi przed wprowadzeniem dyrektywy maszynowej.

Maszyny używane, o ile nie były po pierwszym wprowadzeniu do obrotu poddane istotnym zmianom, są uznawane jako już wcześniej wprowadzone do obrotu i nie podlegają dyrektywie maszynowej lecz dyrektywie 2009/104/WE dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.
Dyrektywa 2009/104/WE jest przykładem dyrektywy socjalnej, dotyczącej minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy, obowiązujący właścicieli maszyn wyprodukowanych lub wprowadzonych na rynek polski przed 1 stycznia 2003 r. Maszyny takie nie muszą spełniać wymagań zasadniczych podanych w dyrektywie maszynowej, a tzw. wymagania minimalne zgodnie z dyrektywą 2009/104/WE, zwanej także dyrektywą narzędziową.

Treść dyrektywy można pobrać stąd: link

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks