LVD i EMC

Artykuły dotyczące LVD i EMC opisują zasady, które są istotne dla maszyn zasilanych energią elektryczną.

Maszyny podlegające dyrektywie 2006/42/WE, w przypadku gdy zasilane są energią elektryczną, mogą podlegać również dyrektywie o kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/UE oraz dyrektywie niskonapięciowej LVD 2014/35/UE. O ile dyrektywa w sprawie maszyn 2006/42/WE w p. 1.5.1 podaje wprost, że obejmuje ona swym zasięgiem postanowienia dyrektywy LVD i nie ma potrzeby powoływania się na dyrektywę LVD w deklaracji zgodności maszyny, to w przypadku dyrektywy EMC, nie możemy jej w deklaracji zgodności pominąć.

Inna kwestią jest fakt, że nie zawsze budujemy maszynę. W przypadku, gdy dokonujemy modernizacji maszyny, naszym nowym produktem może stać się szafa elektryczna, która maszyną nie jest. Szafa elektryczna podlega dyrektywie EMC i LVD i przed wprowadzeniem takiego produktu do obrotu należy wykonać ocenę zgodności wg tych dyrektyw.

Z dyrektywą maszynową zharmonizowana jest norma dotycząca wyposażenia elektrycznego maszyn: PN-EN 60204-1. Norma ta omawia kwestie związane z EMC i LVD. Artykuły dotyczące tego zagadnienia mają na celu zaakcentować ogromne znaczenie zasad opisanych w tej normie.

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks