Modernizacja maszyny przez użytkownika. Co na to producent?

Posted on
Modernizacja maszyny - znak CE

Modernizacja maszyny może wynikać z konieczności dostosowania jej do wymagań minimalnych, do nowych potrzeb produkcyjnych lub do zapewnienia większego poziomu bezpieczeństwa jej obsługi. W artykule “Modernizacja maszyny – co powinniśmy wiedzieć” opisałem obowiązki użytkownika (nabywcy maszyny), jakie ma spełnić, aby maszyna nadal zapewniała poziom bezpieczeństwa taki, jak w momencie jej pierwszego udostępnienia przez producenta tej […]

Modernizacja maszyny – studium przypadku

Posted on
Modernizacja maszyny - studium przypadku

Problem interpretacyjny związany z modyfikacjami wprowadzanymi w maszynach dotyczący rozstrzygnięcia kwestii kiedy mamy do czynienia z tzw. znaczną modyfikacją rozwiązuje się w momencie, gdy sami go doświadczymy. W swej karierze zawodowej miałem sporo różnych przypadków i z doświadczenia wiem, że nie można z góry założyć, że modyfikacja (modernizacja maszyny) jest znaczna lub nie, nie mając […]

Modernizacja maszyny – co powinniśmy wiedzieć

Posted on
Modernizacja maszyny - co powinniśmy wiedzieć

Określenie „modernizacja maszyny” nie jest pojęciem jednoznacznym. Z jednej strony może oznaczać unowocześnienie, np. w celu podniesienia jej walorów użytkowych, z innej zaś może oznaczać przeróbkę mającą na celu dostosowanie do nowych wymagań technologicznych lub dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów europejskich. To, z jakim przypadkiem modernizacji mamy do czynienia, decyduje o podejściu do wykonania prac […]

Modernizacje, modyfikacje… Co z czym się je.

Posted on

Wg Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE, „producent oznacza osobę fizyczną lub prawną, która projektuje lub produkuje maszyny lub maszyny nieukończone objęte niniejszą dyrektywą i jest odpowiedzialna za zgodność maszyny lub maszyny nieukończonej z niniejszą dyrektywą, mając na uwadze jej wprowadzenie do obrotu, pod własną nazwą lub znakiem towarowym lub do własnego użytku. W razie braku producenta odpowiadającego […]