bezpieczeństwo maszyn

Bezpieczeństwo maszyn i urządzeń musi być zapewnione począwszy już na etapie projektowania. Tylko wówczas można mieć pewność, że produkt będzie bezpieczny.

Projekt i budowa maszyny musi się odbywać wg zasad bezpieczeństwa kompleksowego wg p. 1.1.2 b) dyrektywy maszynowej MD 2006/42/WE, które podane są poniżej obrazkowo w postaci tzw. triady bezpieczeństwa.

Zabezpieczenia, które nie chronią - triada bezpieczeństwa

Pozostające ryzyko resztkowe 3, którego nie można wyeliminować dla konkretnego przypadku, musi być ryzykiem, które pozostało po zastosowaniu wszelkich możliwych działań w krokach 1 i 2 z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy techniki i specyfiki maszyny.

Krok 2 nie może być rozpoczęty bez wyczerpania wszelkich środków z kroku 1, a krok 3 nie może być rozpoczęty bez zastosowania wszelkich możliwych technicznych środków bezpieczeństwa z kroku 2.

Bezpieczeństwo maszyn w pojęciu ogólnym może być zapewnione tylko wówczas, gdy produkt, jakim jest maszyna spełnia wymagania tzw. „produktu bezpiecznego” wg dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zadaniem dyrektywy 2001/95/WE jest nałożenie na podmioty gospodarcze obowiązku wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych. Innymi słowy – ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich produktów wprowadzanych na rynek. Wymogom tej dyrektywy podlegają produkty przeznaczone wyłącznie do zastosowań profesjonalnych, które dotarły następnie na rynek konsumencki, ponieważ produkty takie, w przypadku stosowania ich w warunkach możliwych do przewidzenia, mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumenta.
error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks