dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna jest nieodłączną częścią maszyny. Wg dyrektywy maszynowej 2006/42/WE przed wprowadzeniem maszyny do obrotu lub oddaniem do użytku producent lub jego upoważniony przedstawiciel:

  1. zapewnia, że maszyna spełnia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określone w załączniku I;
  2. zapewnia, że dostępna jest dokumentacja techniczna określona w załączniku VII część A
  3. dostarcza, w szczególności, niezbędnych informacji, takich jak instrukcje;
  4. przeprowadza właściwe procedury oceny zgodności zgodnie z art. 12;
  5. sporządza deklarację zgodności WE zgodnie z załącznikiem II część 1 sekcja A i zapewnia, że została dołączona do maszyny;
  6. umieszcza oznakowanie CE zgodnie z art. 16.
Treść dokumentacji technicznej zawarta jest w załączniku VII części A dyrektywy maszynowej. Nie ma obowiązku, aby pełna dokumentacja techniczna była przekazywana użytkownikowi wraz z maszyną, ale producent ma obowiązek ją posiadać i archiwizować przez 10 lat od daty przekazania maszyny na wypadek kontroli przez organy nadzoru rynku. W przypadku produkcji seryjnej obowiązuje zasada, że data archiwizowania dokumentacji rozpoczyna się od daty wprowadzenia ostatniego egzemplarza maszyny.
error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks