Kategoria 2

Posted on
Kategoria 2

Kategoria 2 została po raz pierwszy zdefiniowana w wycofanej już normie EN 954-1. Odkąd kategoria ta została uzupełniona o wskaźniki probabilistyczne w normie ISO 13849-1, kategoria 2 zaczęła sprawiać najwięcej problemów. Dzieje się tak dlatego, że w definicji kategorii 2 zostało poukrywanych kilka trudnych w implementacji wymagań, przez co jest to chyba najrzadziej spotykana kategoria […]