Kategoria B

Posted on
Kategoria B

Kategoria B, wraz z innymi kategoriami pojawiła się wraz z pojawieniem się normy EN 954-1 w 1996 r. Od tamtej pory pojęcie “kategorii” pozostało już po wycofaniu tej normy i zastąpieniu jej normą PN-EN ISO 13849-1. Podział części systemu sterowania na kategorie wyznaczał odporność tej części na defekty oraz zachowanie się w przypadku defektu. Kiedyś […]

Kategoria 1

Posted on
Kategoria 1

Pojęcie kategorii B, które jest kategorią podstawową dla wszystkich następnych kategorii (1, 2, 3 i 4) zostało omówione szczegółowo w artykule „Kategoria B”. W tym artykule zostanie przedstawiona kolejna kategoria: kategoria 1.