Kategoria 4

Posted on
Kategoria 4 wg ISO 13849-1

Kategoria 4 jest najbardziej niezawodna spośród pięciu architektur zdefiniowanych w normie PN-EN ISO 13849-1. Kategoria 4 wykorzystuje techniki tolerancji na występowanie kumulacji błędów aby zapewnić, że defekty komponentów nie powodują niedopuszczalnego wzrostu ryzyka. Zacznijmy od przyjrzenia się definicji kategorii 4, zaczerpniętej z p. 6.2.5 normy PN-EN 954-1: Powinny być spełnione wymagania dotyczące kategorii B, zastosowane […]

Kombinacja SRP/CS w celu uzyskania całkowitego PLr

Posted on

W praktyce rzadko się trafia na „książkowo” zaprojektowane funkcje bezpieczeństwa. W celu realizacji funkcji bezpieczeństwa często łączy się ze sobą części systemu sterowania odpowiedzialne za bezpieczeństwo o różnych poziomach PLr. Taka kombinacja SRP/CS (części sterowania realizującej funkcję bezpieczeństwa) rozpoczyna się w punktach, w których inicjowane są sygnały związane z bezpieczeństwem i kończy na elementach sterowania […]