Kurs SISTEMA

Część 3: początki z oprogramowaniem SISTEMA

W tej części kursu rozpoczniemy już pracę z oprogramowaniem SISTEMA

Nauczysz się, w jaki sposób utworzyć projekt. Dowiesz się również, w jaki sposób definiowana jest funkcja bezpieczeństwa w oprogramowaniu SISTEMA. Postaram się o to, aby początki z oprogramowaniem SISTEMA nie okazały się dla Ciebie trudne 😉

Zanim jednak do tego przejdziemy, konieczne jest wyjaśnienie struktury drzewa projektu. Struktura ta widoczna jest po lewej stronie oprogramowania SISTEMA (drzewo projektu zaznaczyłem w czerwonej ramce).

początki z oprogramowaniem SISTEMA

Oprogramowanie SISTEMA wykorzystuje wiele poziomów hierarchicznych, pokazanych na poniższym rysunku.

początki z oprogramowaniem SISTEMA

Aby pracować swobodnie z oprogramowaniem SISTEMA, konieczne jest, abyś nauczył się rozróżniać hierarchę tych poziomów i zapamiętał, co one oznaczają. Dla uproszczenia, poszczególne poziomy wyjaśniono w tabeli.

Nazwa Opis Przykład
Projekt PR Podsumowanie funkcji bezpieczeństwa, na przykład na maszynie lub jej części, albo w punkcie zagrożenia Osłona ruchoma obszaru roboczego tokarki
Funkcja bezpieczeństwa SF Bezpieczna reakcja na zdarzenie wyzwalające Bezpieczne zatrzymanie pracy po otwarciu osłony ruchomej
Podsystem SB Grupa bloków strukturalnych (kategoria)

Podsystem kategorii 3

Element bezpieczeństwa ze zdefiniowanymi PL, PFH i kategorią przez producenta (zwarty podsystem)

Sterownik bezpieczeństwa PLC

Kanał CH Połączenie bloków w szeregu; SISTEMA tworzy jeden lub dwa kanały funkcjonalne, zależnie od wybranej kategorii.
Kanał testujący TE Połączenie bloków szeregowo dla funkcji testowania; SISTEMA tworzy kanał testowy tylko dla kategorii 2.
Blok BL Komponent w kanale funkcjonalnym

Sterownik bezpieczeństwa PLC

Element EL Blok zawiera jeden lub więcej elementów. Wartość B10 można wprowadzić tylko dla elementów. Styczniki, wyłączniki pozycyjne, elementy elektromechaniczne, wszystkie komponenty o wartości B10d producenta

Wszystkie w/w poziomy w drzewie projektu wyglądają w sposób pokazany poniżej:

początki z oprogramowaniem SISTEMA

Utworzenie projektu w oprogramowaniu SISTEMA

Zakładam, że masz już zainstalowane oprogramowanie SISTEMA. Jeśli nie, w części 1 kursu SISTEMA umieściłem link do ściągnięcia oprogramowania.

Jeśli zajrzałeś tu pierwszy raz i pominąłeś inne części kursu, zachęcam do zapoznania się z kursem od początku, czyli od wstępu:

Wstęp do kursu SISTEMA

Przejdźmy zatem do tematu. Otwórz oprogramowanie. Wszystkie funkcje bezpieczeństwa maszyny lub jej części można pogrupować w ramach projektu. Po utworzeniu nowego projektu klikając “New” (1), wprowadź nazwę w oknie dialogowym “Project name” (3). Nazwa pojawia się również w oknie nawigacji po skrócie PR (2).

Zakładka „Documentation” służy do wypełnienia podstawowych danych o projekcie – o autorach, wersji, statusie itp. Generuje się przy tym suma kontrolna projektu  (której zmiana może świadczyć o wprowadzonych zmianach w projekcie), data rozpoczęcia projektu i data wprowadzonych ostatnich zmian. Na samym dole w polu „Document” można podać ścieżkę dostępu do powiązanego dokumentu z projektem, np. do schematu ideowego.

Kreowanie funkcji bezpieczeństwa

Utwórz wymagane funkcje bezpieczeństwa za pomocą „New” (3) w zakładce “Safety function” (2). “Nazwa funkcji bezpieczeństwa” pojawia się również w oknie nawigacji (1), a jej nazwa będzie poprzedzona skrótem SF.

Można to samo zrobić klikając nazwę projektu prawym przyciskiem myszy. Pojawi się rozwijane menu, w którym należy wybrać „New”.

Skoro dotarliśmy już dotąd, należałoby teraz wyjaśnić, jaką funkcją bezpieczeństwa się zajmiemy

W naszym projekcie zajmiemy się omawianą w poprzednich częściach kursu SISTEMA funkcją monitorowania osłony ruchomej.

Dla przypomnienia, schemat ideowy tej funkcji wygląda w ten sposób:

 

W drugiej części kursu SISTEMA pokazałem, w jaki sposób na podstawie schematu ideowego wykreować schemat blokowy, który będzie nam potrzebny do dalszej pracy z oprogramowaniem SISTEMA. Jeśli pominąłeś tą część, tu zamieszczam skrót:

Część 2: schemat blokowy funkcji bezpieczeństwa

Naszym zadaniem będzie odwzorowanie wyżej pokazanego schematu blokowego w oprogramowaniu SISTEMA.

W zakładce „Documentation” można wpisać podstawowe dane na temat funkcji bezpieczeństwa. To, co ty wpiszemy, nie będzie miało wpływu na wyniki. Jednak dla potrzeby wygenerowania raportu nie powinno się pozostawiać tych pól niewypełnionych.

Kliknij poniżej, aby wyświetlić dalszą część artykułu

error: Treść jest chroniona !!
Enable Notifications OK No thanks