O czerwonym przycisku zatrzymania…

Posted on
Czerwony przycisk zatrzymania

Z pewnością niejednokrotnie spotykaliście się z problematyką umiejscowienia czerwonego przycisku realizującego funkcję zatrzymania. Problem opisywany w tym artykule o czerwonym przycisku zatrzymania jest próbą wyjaśnienia pewnej kwestii, która nieodpowiednio zidentyfikowana i zinterpretowana może być przyczyną daleko idących uproszczeń, które z góry dyskwalifikują użycie jakiegokolwiek przycisku koloru czerwonego. Ale do rzeczy. Zgodnie z dyrektywą maszynową MD […]