Określenie Performance Level wg ISO 13849-1

Posted on
Określenie Performance Level wg ISO 13849-1

Zadaniem normy PN-EN ISO 13849-1 jest określenie Performance Level wg ISO 13849-1, na podstawie którego należy zaprojektować część obwodu sterowania odpowiedzialną za bezpieczeństwo. Podejście do projektowania części obwodu sterowania realizującej działanie funkcji bezpieczeństwa zmieniało się na przestrzeni lat i wciąż się zmienia. Od momentu pierwszej publikacji normy ISO 13849-1 w 1999 roku i od momentu […]

Czym jest Performance Level wg ISO 13849-1?

Posted on
Czym jest Performance Level wg PN-EN ISO 13849-1

Aby zrozumieć normę PN-EN ISO 13849-1, warto wiedzieć trochę o tym, z czego korzystano, definiując podstawowe założenia nowego standardu. Performance Level wprowadzono po to, aby przyporządkować wyniki obliczeń do bardziej zrozumiałej formy, ale po kolei. W poprzedniej części mogliśmy się dowiedzieć, w jaki sposób określić wymagany Performance Level, w skrócie często oznaczany jako PLr (Performance […]

MTTFD wg ISO 13849-1

Posted on
Co to jest MTTFD

MTTFD to czas wyrażony w latach, który określa w sposób statystyczny spodziewany średni czas do uszkodzenia niebezpiecznego Oczywiście definicja wymaga wyjaśnienia, aby była dla nas zrozumiała, postaram się zatem wyjaśnić czym jest MTTFD i do czego jest nam potrzebny. Zanim przejdziemy do wyjaśnienia co to jest MTTFD wg PN-EN ISO 13849-1, przyjrzyjmy się niektórym kluczowym […]

Pokrycie diagnostyczne DC wg ISO 13849-1

Posted on
Pokrycie diagnostyczne DC wg ISO 13849-1

Zrozumienie, czym jest pokrycie diagnostyczne DC opisane w normie ISO 13849-1 ma kluczowe znaczenie dla analizy funkcji bezpieczeństwa ocenianej za pomocą tego standardu. Dzięki wiedzy na temat mechanizmu powstawania uszkodzeń niebezpiecznych w projektowanej przez Ciebie funkcji bezpieczeństwa będziesz mógł dobierać takie środki, które będą minimalizować występowanie tych uszkodzeń. Odpowiedni dobór środków może zwiększyć niezawodność części […]

Kategoria B

Posted on
Kategoria B

Kategoria B, wraz z innymi kategoriami pojawiła się wraz z pojawieniem się normy EN 954-1 w 1996 r. Od tamtej pory pojęcie “kategorii” pozostało już po wycofaniu tej normy i zastąpieniu jej normą PN-EN ISO 13849-1. Podział części systemu sterowania na kategorie wyznaczał odporność tej części na defekty oraz zachowanie się w przypadku defektu. Kiedyś […]

Kategoria 1

Posted on
Kategoria 1

Pojęcie kategorii B, które jest kategorią podstawową dla wszystkich następnych kategorii (1, 2, 3 i 4) zostało omówione szczegółowo w artykule „Kategoria B”. W tym artykule zostanie przedstawiona kolejna kategoria: kategoria 1.

Kategoria 2

Posted on
Kategoria 2

Kategoria 2 została po raz pierwszy zdefiniowana w wycofanej już normie EN 954-1. Odkąd kategoria ta została uzupełniona o wskaźniki probabilistyczne w normie ISO 13849-1, kategoria 2 zaczęła sprawiać najwięcej problemów. Dzieje się tak dlatego, że w definicji kategorii 2 zostało poukrywanych kilka trudnych w implementacji wymagań, przez co jest to chyba najrzadziej spotykana kategoria […]

Kategoria 3

Posted on
Kategoria 3 wg ISO 13849-1

Kategoria 3 to chyba najczęściej spotykana architektura części sterowania odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Popularność tej kategorii wynika z faktu, że zapewnia ona wysoki poziom niezawodności, nie jest tak skomplikowana jak kategoria 2 i jest bardziej ekonomiczna od kategorii 4.

Kategoria 4

Posted on
Kategoria 4 wg ISO 13849-1

Kategoria 4 jest najbardziej niezawodna spośród pięciu architektur zdefiniowanych w normie PN-EN ISO 13849-1. Kategoria 4 wykorzystuje techniki tolerancji na występowanie kumulacji błędów aby zapewnić, że defekty komponentów nie powodują niedopuszczalnego wzrostu ryzyka. Zacznijmy od przyjrzenia się definicji kategorii 4, zaczerpniętej z p. 6.2.5 normy PN-EN 954-1: Powinny być spełnione wymagania dotyczące kategorii B, zastosowane […]

Kombinacja SRP/CS w celu uzyskania całkowitego PLr

Posted on

W praktyce rzadko się trafia na „książkowo” zaprojektowane funkcje bezpieczeństwa. W celu realizacji funkcji bezpieczeństwa często łączy się ze sobą części systemu sterowania odpowiedzialne za bezpieczeństwo o różnych poziomach PLr. Taka kombinacja SRP/CS (części sterowania realizującej funkcję bezpieczeństwa) rozpoczyna się w punktach, w których inicjowane są sygnały związane z bezpieczeństwem i kończy na elementach sterowania […]