Normy zharmonizowane

Posted on
normy zharmonizowane

Jak już wcześniej pisałem, nowe podejście do harmonizacji technicznej i normalizacji sformułowało zasady stanowiące założenia do modeli oceny zgodności [1]: zharmonizowane przepisy prawne powinny być ograniczone do podstawowych wymagań bezpieczeństwa zwartych w dyrektywach nowego podejścia; szczegółowe wymagania techniczne bezpieczeństwa będą zawarte w europejskich normach zharmonizowanych z tymi dyrektywami; stosowanie zharmonizowanych norm jest dobrowolne; zakłada się […]

Dyrektywy nowego podejścia – maszynowa i narzędziowa

Posted on

Funkcjonowanie unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego nowego podejścia wymaga, aby normy zharmonizowane gwarantowały określony poziom ochrony w odniesieniu do zasadniczych wymagań ustalonych w prawodawstwie. Jest to jedno z głównych zadań, nad którymi pracuje Komisja Europejska, realizując swoją politykę silnego procesu i infrastruktury europejskiej normalizacji. Kiedyś każdy kraj posiadał własne przepisy, które utrudniały przepływ produktów w państwach członkowskich […]

Co to jest zespół maszyn?

Posted on

Osobnego omówienia wymaga definicja „zespół maszyn”. Wg dyrektywy 2006/42/WE zespół maszyn to (art. 2a): zespół składający się z co najmniej dwóch maszyn lub maszyn nieukończonych, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego, zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość. Zespoły maszyn mogą być złożone z dwóch jednostek, takich jak na przykład maszyna do pakowania i […]

Co to jest maszyna?

Posted on

Co to jest maszyna? Wbrew pozorom odpowiedź na pytanie nie jest takie proste. Mogłoby się wydawać, ze wszyscy wiedzą, co to jest maszyna. Na pewno jest to jakieś urządzenie wyręczające człowieka w wykonywaniu skomplikowanej produkcji, lub urządzenie wykonujące za człowieka jakąś czynność, ale w przepisach prawnych określenie maszyna musi mieć jednoznaczne sformułowanie. Nieudolną definicję maszyny […]