Zabezpieczenie przed przepięciami wynikającymi z czynności łączeniowych

Posted on

Używanie urządzeń zabezpieczających przed skutkami przepięć wynikających z udarów spowodowanych czynnościami łączeniowymi w przypadku maszyn jest wymagane postanowieniem 7.9 normy PN-EN 60204-1, będącej najważniejszą normą dotyczącą wyposażenia elektrycznego maszyn. Norma ta jest zharmonizowana z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Wg tego wymagania, urządzenia do ograniczenia przepięć spowodowanych udarami wynikającymi z czynności łączeniowych powinny być włączone między zaciski […]

O kodowaniu elementów sterowniczych

Posted on

Poprzedni artykuł o czerwonym przycisku zatrzymania skłonił mnie do tego, aby temat kolorystyki i sposobu kodowania elementów sterowniczych rozwinąć, gdyż – jak się zaraz okaże – sposób kodowania nie jest taki oczywisty w stosowaniu i można popełnić wiele błędów. O kodowaniu elementów sterowniczych za pomocą koloru lub kształtu w przypadku maszyn, normy wyrażają się w sposób […]

O czerwonym przycisku zatrzymania…

Posted on
Czerwony przycisk zatrzymania

Z pewnością niejednokrotnie spotykaliście się z problematyką umiejscowienia czerwonego przycisku realizującego funkcję zatrzymania. Problem opisywany w tym artykule o czerwonym przycisku zatrzymania jest próbą wyjaśnienia pewnej kwestii, która nieodpowiednio zidentyfikowana i zinterpretowana może być przyczyną daleko idących uproszczeń, które z góry dyskwalifikują użycie jakiegokolwiek przycisku koloru czerwonego. Ale do rzeczy. Zgodnie z dyrektywą maszynową MD […]

Projektowanie funkcji zatrzymania awaryjnego – nowelizacja normy

Posted on

W marcu 2016 roku PKN wydał nowelizację normy PN-EN ISO 13850 opisującej zasady projektowania funkcji zatrzymania awaryjnego. Nowelizacja normy opisującej projektowanie funkcji zatrzymania awaryjnego od dawna już była potrzebna, gdyż do tej pory obowiązująca norma niedostatecznie odzwierciedlała aktualny stan wiedzy techniki. Wzrastający wciąż poziom komplikacji układów sterowania maszyn spowodował, że poprzednie wydanie normy nie obejmowało […]

Przekaźniki bezpieczeństwa

Posted on

Przekaźniki bezpieczeństwa stanowią ważny element w zapewnieniu ogólnego bezpieczeństwa maszyn. Przekaźniki bezpieczeństwa służą do zapewnienia odłączenia zasilania od elementów wykonawczych w przypadku konieczności (zaistniałego stanu zagrażającego). Aby jednak można było urządzenie uznać za element bezpieczeństwa, musi on spełniać kilka podstawowych warunków. Przede wszystkim, przekaźniki bezpieczeństwa muszą zawierać co najmniej dwa wewnętrzne przekaźniki o przełączaniu wymuszonym […]